<-
->

Eks 8:1 And the Lord spake unto Moses, Go unto Pharaoh, and say unto him, Thus saith the Lord, Let my people go, that they may serve me. Ary hoy Jehovah tamin' i Mosesy: Lazao amin' i Arona hoe: Ahinjiro ny tananao mitana ny tehinao eny ambonin' ny sampan-drano ary eny ambonin ny lahin-drano sy ny heniheny, ka mampiakara ny sahona ho eny amin' ny tany Egypta. Ary hoy Iaveh tamin' i Moizy: Lazao amin' i Aarona hoe: Ahinjiro eo ambonin' ny renirano sy ny lakan-drano ary ny farihy ny tànanao mitana ny tehinao, ka ampiakaro ho eo amin' ny tany Ejipta ny sahona. Yahvé dit à Moïse : " Dis à Aaron : Étends ta main avec ton bâton sur les fleuves, les canaux et les marais, et fais monter les grenouilles sur la terre d'Égypte. "
Eks 8:2 And if thou refuse to let them go, behold, I will smite all thy borders with frogs: Ary nahinjitr' i Arona tambonin' ny rano tany Egypta ny tànany; dia niakatra ny sahona ka nandrakotra ny tany Egypta. Dia nahinjitr' i Aarona tambonin' ny rano any Ejipta, ny tànany, ka niakatra nanenika ny tany Ejipta ny sahona. Aaron étendit la main sur les eaux d'Égypte, les grenouilles montèrent et recouvrirent la terre d'Égypte.
Eks 8:3 And the river shall bring forth frogs abundantly, which shall go up and come into thine house, and into thy bedchamber, and upon thy bed, and into the house of thy servants, and upon thy people, and into thine ovens, and into thy kneadingtroughs: Ary ny ombiasy mba nanao toy izany koa tamin' ny fankatovany ka nampiakatra ny sahona ho eny amin' ny tany Egypta. Nanao torak' izany koa anefa ny mpanao ody tamin' ny fankatoavany, ka nampiakatra ny sahona ho eo amin' ny tany Ejipta izy ireo. Mais les magiciens avec leurs sortilèges en firent autant, et firent monter les grenouilles sur la terre d'Égypte.
Eks 8:4 And the frogs shall come up both on thee, and upon thy people, and upon all thy servants. Ary Farao dia nampaka an' i Mosesy sy Arona ka nanao hoe: Mangataha amin' i Jehovah hampialany ny sahona amiko sy amin' ny vahoakako; dia halefako ny olona mba hamono any zavatra hatao fanatitra ho an' i Jehovah. Ary Faraona nampaka an' i Moizy sy Aarona nilazany hoe: Mangataha amin' ny Tompo mba hanesorany ny sahona amiko sy amin' ny vahoakako, fa halefako handeha ny vahoaka, hanolorany sorona amin' ny Tompo. Pharaon appela Moïse et Aaron et dit : " Priez Yahvé de détourner les grenouilles de moi et de mon peuple, et je m' engage à laisser partir le peuple pour qu' il sacrifie à Yahvé. "
Eks 8:5 And the Lord spake unto Moses, Say unto Aaron, Stretch forth thine hand with thy rod over the streams, over the rivers, and over the ponds, and cause frogs to come up upon the land of Egypt. Ary hoy Mosesy tamin' i Farao: Aoka hiseho ny voninahitrao noho izay hataoko; rahoviana no hangatahako ho anao sy ny mpanomponao ary ny vahoakanao, hanesorana ny sahona aminao sy amin' ny tranonao, ka ho ao Neily ihany no hisy azy? Ka hoy Moizy tamin' i Faraona: Lazao amiko àry izay sitraponao: Ho amin' ny fotoana inona no hanaovako fivavahana ho anao sy ho an' ny mpanomponao amam-bahoakanao, mba hanalavitan' ny Tompo ny sahona aminao sy amin' ny tranonao, ka tsy hisiany intsony, afa-tsy ao amin' ny ony ihany. Dia hoy izy: Moïse dit à Pharaon : " A toi l' avantage !Pour quand dois-je prier pour toi, pour tes serviteurs et pour ton peuple, afin que les grenouilles soient supprimées de chez toi et de vos maisons pour ne rester que dans le Fleuve ? "
Eks 8:6 And Aaron stretched out his hand over the waters of Egypt; and the frogs came up, and covered the land of Egypt. Dia hoy izy: Rahampitso. Ary hoy kosa izy: Aoka àry dia ho araka ny teninao, mba hahafantaranao fa tsy misy tahaka an' i Jehovah Andriamanitray. Ho amin' ny ampitso. Dia hoy Moizy: Aoka, fa ho tanteraka izany, mba hahafantaranao fa tsy misy tahaka an' ny Tompo, Andriamanitray. Il dit" Pour demain. " Moïse reprit : " Il en sera selon ta parole afin que tu saches qu' il n' y a personne comme Yahvé notre Dieu.
Eks 8:7 And the magicians did so with their enchantments, and brought up frogs upon the land of Egypt. Ary ny sahona dia hiala aminao sy amin' ny tranonao sy ny mpanomponao ary ny vahoakanao, ka ho ao Neily ihany no hisy azy. Hiala aminao sy ny tranonao ny sahona ary amin' ny mpanomponao sy ny vahoakanao, tsy hisy tavela intsony, afa-tsy ny any amin' ny ony ihany. Les grenouilles s'éloigneront de toi, de tes maisons, de tes serviteurs, de ton peuple, et il n' en restera plus que dans le Fleuve. "
Eks 8:8 Then Pharaoh called for Moses and Aaron, and said, Intreat the Lord, that he may take away the frogs from me, and from my people; and I will let the people go, that they may do sacrifice unto the Lord. Ary Mosesy sy Arona niala teo amin' i Farao; ary Mosesy nitaraina tamin' i Jehovah ny amin' ny sahona izay efa nataony tamin' i Farao. Nivoaka avy ao amin' i Faraona Moizy sy Aarona; ary Moizy nitaraina tamin' ny Tompo ny amin' ny sahona nameliny an' i Faraona. Moïse et Aaron sortirent de chez Pharaon, et Moïse cria vers Yahvé au sujet des grenouilles qu' il avait infligées à Pharaon.
Eks 8:9 And Moses said unto Pharaoh, Glory over me: when shall I intreat for thee, and for thy servants, and for thy people, to destroy the frogs from thee and thy houses, that they may remain in the river only? Dia nataon' i Jehovah araka ny tenin' i Mosesy, ka maty ny sahona teny amin' ny trano sy teny amin' ny tokotany ary tany an-tsaha. Ka notanterahin' ny Tompo ny hatak' i Moizy, fa maty avokoa ny sahona tany an-trano, sy teny an-tokotany, ary tany an-tsaha. Yahvé fit ce que demandait Moïse, et les grenouilles crevèrent dans les maisons, dans les cours et dans les champs.
Eks 8:10 And he said, To morrow. And he said, Be it according to thy word: that thou mayest know that there is none like unto the Lord our God. Dia nangonina hivangongo teny rehetra eny ireny, ka efa maimbo ny tany. Natangongo tamin' ny toerana maro ireny, ary maimbony ny tany. On les amassa en tas et le pays en fut empuanti.
Eks 8:11 And the frogs shall depart from thee, and from thy houses, and from thy servants, and from thy people; they shall remain in the river only. Fa nony hitan' i Farao fa nisy hiainana, dia nanamafy ny fony izy ka tsy mba nihaino azy mirahalahy, dia araka izay efa nolazain' i Jehovah. Nony hitan' i Faraona anefa nisy hiainana dia nohamafisiny ny fony, ka tsy nihaino an' i Moizy sy Aarona izy, araka ny efa voalazan' ny Tompo. Pharaon vit qu' il y avait un répit ; il appesantit son coeur et il ne les écouta pas, comme l' avait prédit Yahvé.
Eks 8:12 And Moses and Aaron went out from Pharaoh: and Moses cried unto the Lord because of the frogs which he had brought against Pharaoh. Dia hoy Jehovah tamin' i Mosesy: Lazao amin' i Arona hoe; Ahinjiro ny tehinao, ka kapohy ny vovo-tany, dia ho tonga moka eran' ny tany Egypta rehetra izany. Dia hoy Iaveh tamin' i Moizy: Lazao an' i Aarona hoe: Ahinjiro ny tehinao, ka kapohy ny vovo-tany, fa hanjary moka eran' ny tany Ejipta ireny. Yahvé dit à Moïse : " Dis à Aaron : Étends ton bâton et frappe la poussière du sol, et elle se changera en moustiques dans tout le pays d'Égypte. "
Eks 8:13 And the Lord did according to the word of Moses; and the frogs died out of the houses, out of the villages, and out of the fields. Dia nanao toy izany izy, ka nahinjitr' i Arona ny tànany mitana ny tehiny, ary nokapohiny ny vovo-tany, dia nisy moka teny amin' ny olona sy teny amin' ny biby fiompy: fa tonga moka avokoa ny vovo-tany rehetra eran' ny tany Egypta rehetra. Dia nataon' izy ireo izany. Nahinjitr' i Aarona ny tànany mbamin' ny tehiny, ka nokapohiny ny vovo-tany, dia mby eny amin' ny olona sy ny biby ny moka. Nanjary moka avokoa ny vovo-tany eran' ny tany Ejipta. Aaron étendit la main avec son bâton et frappa la poussière du sol, et il y eut des moustiques sur les gens et les bêtes, toute la poussière du sol se changea en moustiques dans tout le pays d'Égypte. "
Eks 8:14 And they gathered them together upon heaps: and the land stank. Ary mba nanao toy izany koa ny ombiasy tamin' ny fankatovany mba hahatonga moka, kanjo tsy nahay izy; ary ny moka dia teny amin' ny olona sy teny amin' ny biby fiompy. Nanao toy izany tamin' ny fankatoavany ihany koa ny mpanao ody mba hahatonga moka, fa tsy nahavita izany izy. Mby eny amin' ny olona sy ny biby ny moka. Les magiciens d'Égypte avec leurs sortilèges firent la même chose pour faire sortir les moustiques mais ils ne le purent, et il y eut des moustiques sur les gens et les bêtes.
Eks 8:15 But when Pharaoh saw that there was respite, he hardened his heart, and hearkened not unto them; as the Lord had said. Dia hoy ny ombiasy tamin' i Farao: Rantsan-tànan' Andriamanitra ity; nefa nihamafy ny fon' i Farao, ka tsy nihaino azy mirahalahy izy, dia araka izay efa nolazain' i Jehovah. Fa hoy ny mpanao ody tamin' i Faraona: Rantsan-tànan' Andriamanitra izany. Ary nihamafy anefa ny fon' i Faraona ka tsy nihaino azy ireo izy, araka ny efa voalazan' ny Tompo. Les magiciens dirent à Pharaon : " C' est le doigt de Dieu ", mais le coeur de Pharaon s' endurcit et il ne les écouta pas, comme l' avait prédit Yahvé.
Eks 8:16 And the Lord said unto Moses, Say unto Aaron, Stretch out thy rod, and smite the dust of the land, that it may become lice throughout all the land of Egypt. Dia hoy Jehovah tamin' i Mosesy: Mifohaza maraina koa, ka mitsangàna eo anatrehan' i Farao (fa, indro, hivoaka ho any amin' ny rano izy), ka lazao aminy hoe: Izao no lazain' i Jehovah: Alefaso ny oloko hanompo Ahy. Ary hoy Iaveh tamin' i Moizy: Mifohaza maraina koa ka tongava eo anatrehan' i Faraona amin' ilay fotoana ivoahany ho any amoron-drano iny. Lazao aminy hoe: Izao no lazain' ny Tompo: Avelao handeha ny vahoakako hanompoany ahy. Yahvé dit à Moïse : " Lève-toi de bon matin et tiens-toi devant Pharaon quand il se rendra au bord de l' eau. Tu lui diras : Ainsi parle Yahvé : "Laisse partir mon peuple, qu' il me serve. "
Eks 8:17 And they did so; for Aaron stretched out his hand with his rod, and smote the dust of the earth, and it became lice in man, and in beast; all the dust of the land became lice throughout all the land of Egypt. Fa raha tsy mandefa ny oloko ianao, indro Aho handefa lalitra betsaka hamely anao sy ny mpanomponao sy ny vahoakanao ary ny tranonao; dia ho feno lalitra ny tranon' ny Egyptiana sy ny tany izay itoerany koa. Fa raha tsy alefanao handeha ny vahoakako, indro aho handefa lalibe hamely anao, hamely ny mpanomponao, hamely ny vahoakanao, ary hamely ny tranonao. Ho heraka lalibe ny tranon' ny Ejipsiana mbamin' ny tany onenany. Si tu ne veux pas laisser partir mon peuple, je vais envoyer des taons sur toi, sur tes serviteurs, sur ton peuple et sur tes maisons. Les maisons des Égyptiens seront pleines de taons, et même le sol sur lequel ils se tiennent.
Eks 8:18 And the magicians did so with their enchantments to bring forth lice, but they could not: so there were lice upon man, and upon beast. Fa havahako amin' izany andro izany ny tany Gosena, izay itoeran' ny oloko, ka tsy mba hisy lalitra ao, mba hahafantaranao fa Izaho no Jehovah afovoan' ny tany. Amin' io andro io anefa havahako ny tany Gesena onenan' ny vahoakako, fa tsy mba hisy lalibe ny ao, mba hahafantaranao fa ao afovoan' io tany io izaho Iaveh. Et ce jour-là, je mettrai à part la terre de Goshèn où réside mon peuple pour que là il n' y ait pas de taons, afin que tu saches que je suis Yahvé, au milieu du pays.
Eks 8:19 Then the magicians said unto Pharaoh, This is the finger of God: and Pharaoh' s heart was hardened, and he hearkened not unto them; as the Lord had said. Dia hasiako fiavahana amin' ny oloko sy ny olonao; rahampitso no hisian' izany famantarana izany. Hasiako fiavahana ny vahoakako sy ny vahoakanao; ary rahampitso no hisian' izany famantarana izany. Je discernerai mon peuple de ton peuple ; c' est demain que se produira ce signe. "
Eks 8:20 And the Lord said unto Moses, Rise up early in the morning, and stand before Pharaoh; lo, he cometh forth to the water; and say unto him, Thus saith the Lord, Let my people go, that they may serve me. Ary nataon' i Jehovah izany; ka dia nisy lalitra be dia be tao amin' ny tranon' i Farao sy tao amin' ny tranon' ny mpanompony ary teny amin' ny tany Egypta rehetra; koa dia simba ny tany noho ny lalitra. Dia nataon' ny Tompo izany ka tongan' ny lalibe zavon-tany ny tranon' i Faraona sy ny an' ny mpanompony, ary simban' ny lalibe daholo ny tany Ejipta manontolo. Yahvé fit ainsi, et des taons en grand nombre entrèrent dans la maison de Pharaon, dans les maisons de ses serviteurs et dans tout le pays d'Égypte ; le pays fut ruiné à cause des taons.
Eks 8:21 Else, if thou wilt not let my people go, behold, I will send swarms of flies upon thee, and upon thy servants, and upon thy people, and into thy houses: and the houses of the Egyptians shall be full of swarms of flies, and also the ground whereon they are. Ary Farao nampaka an' i Mosesy sy Arona ka nanao hoe: Mandehana ianareo hamono zavatra hatao fanatitra ho an' Andriamanitrareo eto amin' ity tany ity. Nampanalain' i Faraona Moizy sy Aarona nilazany hoe: Mandehana hianareo manolotra sorona amin' ny Andriamanitrareo eto amin' ity tany ity. Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit : " Allez sacrifier à votre Dieu dans le pays. "
Eks 8:22 And I will sever in that day the land of Goshen, in which my people dwell, that no swarms of flies shall be there; to the end thou mayest know that I am the Lord in the midst of the earth. Fa hoy Mosesy: Tsy azo atao izany; fa izay fadin' ny Egyptiana no hovonoinay hatao fanatitra ho an' i Jehovah Andriamanitray; koa, indro, raha izay fadin' ny Egyptiana no vonoinay eo imasony hatao fanatitra, moa tsy hotorahany vato va izahay? Ka hoy Moizy: Tsy mety ny manao izany, fa zava-padin' ny Ejipsiana ny sorona atolotra amin' ny Tompo Andriamanitray; ka raha eo imason' i Ejipsiana izahay no hanao sorona ny zava-padiny, tsy sakoa ataony tora-bato? Moïse répondit : " Il ne convient pas d' agir ainsi, car nos sacrifices à Yahvé notre Dieu sont une abomination pour les Égyptiens. Si nous offrons sous les yeux des Égyptiens des sacrifices qu' ils abominent, ne nous lapideront-ils pas ?
Eks 8:23 And I will put a division between my people and thy people: to morrow shall this sign be. Handeha lalan-kateloana any an-efitra izahay, dia hamono zavatra hatao fanatitra ho an' i Jehovah Andriamanitray, araka izay holazainy aminay. Fa handeha lalan-kateloana any an' efitra izahay no hanolotra sorona amin' ny Tompo Andriamanitray, araka izay holazainy aminay. C' est à trois jours de marche dans le désert que nous irons sacrifier à Yahvé notre Dieu, comme il nous l' a dit. "
Eks 8:24 And the Lord did so; and there came a grievous swarm of flies into the house of Pharaoh, and into his servants' houses, and into all the land of Egypt: the land was corrupted by reason of the swarm of flies. Ary hoy Farao: Izaho dia handefa anareo ihany mba hamono zavatra hatao fanatitra ho an' i Jehovah Andriamanitrareo any an-efitra; fa hany ataoko: aza mandeha lavitra loatra ianareo; dia mangataha ho ahy. Dia hoy Faraona: Halefako handeha ihany hianareo, hanolotra sorona amin' ny Tompo Andriamanitrareo, any an' efitra, nefa aza lasan-davitra loatra hianareo amin' izany fandehananareo izany. Ary manaova fivavahana ho ahy. Pharaon dit : " Moi je vais vous laisser partir pour sacrifier à votre Dieu dans le désert, seulement vous n' irez pas très loin. Priez pour moi. "
Eks 8:25 And Pharaoh called for Moses and for Aaron, and said, Go ye, sacrifice to your God in the land. Ary hoy Mosesy: Indro, izaho hiala eto aminao ka hangataka amin' i Jehovah mba hialan' ny lalitra amin' i Farao sy ny mpanompony ary ny vahoakany rahampitso; fa aoka kosa tsy hamitaka intsony Farao ka tsy handefa ny olona hamono zavatra hatao fanatitra ho an i' Jehovah. Ary hoy Moizy: Indro hivoaka ato aminao aho, dia hangataka amin' ny Tompo, ka rahampitso ny lalibe dia hiala amin' i Faraona sy ny mpanompony ary ny vahoakany. Fa aoka kosa Faraona tsy hamitaka intsony, ka tsy hamela ny vahoaka handeha hanolotra sorona amin' ny Tompo. Moïse dit : " Dès que je serai sorti de chez toi, je prierai Yahvé. Demain les taons s'éloigneront de Pharaon, de ses serviteurs et de son peuple. Que Pharaon, toutefois, cesse de se moquer de nous en ne laissant pas le peuple partir pour sacrifier à Yahvé. "
Eks 8:26 And Moses said, It is not meet so to do; for we shall sacrifice the abomination of the Egyptians to the Lord our God: lo, shall we sacrifice the abomination of the Egyptians before their eyes, and will they not stone us? Ary Mosesy niala teo amin' i Farao ka nangataka tamin' i Jehovah Vao niala avy ao amin' i Faraona Moizy, dia nivavaka tamin' ny Tompo; Moïse sortit de chez Pharaon et pria Yahvé.
Eks 8:27 We will go three days' journey into the wilderness, and sacrifice to the Lord our God, as he shall command us. Ary Jehovah dia nanao araka ny tenin' i Mosesy ka nampiala ny lalitra betsaka tamin' i Farao sy ny mpanompony ary ny vahoakany, ka tsy nisy niangana ireny na dia iray akory aza. ary notanterahin' ny Tompo ny tenin' i Moizy ka dia niala tamin' i Faraona sy ny mpanompony ary ny vahoakany ny lalibe ka tsy nisy tavela, na dia iray aza. Yahvé fit ce que demandait Moïse et les taons s'éloignèrent de Pharaon, de ses serviteurs et de son peuple ; il n' en resta plus un seul.
Eks 8:28 And Pharaoh said, I will let you go, that ye may sacrifice to the Lord your God in the wilderness; only ye shall not go very far away: intreat for me. Kanjo Farao nanamafy ny fony indray tamin' izany ka tsy nandefa ny olona. Nefa mbola nanamafy ny fony ihany indray Faraona tamin' izany, ka tsy nalefany handeha ny vahoaka. Mais Pharaon appesantit son coeur, cette fois encore, et il ne laissa pas partir le peuple.
Eks 8:29 And Moses said, Behold, I go out from thee, and I will intreat the Lord that the swarms of flies may depart from Pharaoh, from his servants, and from his people, to morrow: but let not Pharaoh deal deceitfully any more in not letting the people go to sacrifice to the Lord.
Eks 8:30 And Moses went out from Pharaoh, and intreated the Lord.
Eks 8:31 And the Lord did according to the word of Moses; and he removed the swarms of flies from Pharaoh, from his servants, and from his people; there remained not one.
Eks 8:32 And Pharaoh hardened his heart at this time also, neither would he let the people go.

<-
->