virgo   
asombola
anaran' ny volana fahenina (Arabo Es-soumboul (salohim-barin ny Virginy)).
Lazain' ny mpanandro fa ny Asombola dia vorombe-tsi-tana. Tsy fantatra mazava izay tena hevitr' izany; nefa izao no fanaon' ny ntaolo: raha handranto izy, na hikarama lavidavitra, dia tsy nivoaka raha tsy Asombola toy izany koa raha hampiditra na hamoaka omby mifahy. [Ravelojaona 1937]
the name of the sixth month of the Malagasy year. [Ar. As-sumbulu - Spica Virginis, or in Virgo.] [Richardson 1885]