Chapitres et versets citant Hela

  1st Book of Chronicles 1 Tantara Tantara I 1er Livre des Chroniques
...............
1Tt / 1Tan 4.5 And Ashur the father of Tekoa had two wives, Helah and Naarah. Ary Asora, razamben' ny any Tekoa, namporafy, dia Hela sy Nara. Nanambady roa Asora, rain' i Tekoe, dia Halaà sy Naarà, Ashehur, père de Teqoa, eut deux femmes : Héléa et Naara.
...............
1Tt / 1Tan 4.7 And the sons of Helah were, Zereth, and Jezoar, and Ethnan. Ary ny zanakalahin' i Hela dia Zareta sy Jizara ary Etnana. Ny zanakalahin' i Halaà dia Sereta, Isaara sy Etnàna. Fils de Héléa : Çéret, Çohar, Etnân.