Chapitres et versets citant Azana

  Numbers Fanisana na Nomery Fanisana Les Nombres
...............
Nom / Fan 34.26 And the prince of the tribe of the children of Issachar, Paltiel the son of Azzan. ary ny lohan' ny firenena taranak' Isakara dia Paltiela, zanak' i Azana; Faltiela izay filohany, zanak' i Azana, amin' ny fokon' ny zanak' Isakara; pour la tribu des fils d' Issachar, le prince Paltiel, fils d' Azzân ;