Chapitres et versets citant Maloka

  1st Book of Chronicles 1 Tantara Tantara I 1er Livre des Chroniques
...............
1Tt / 1Tan 6.29 The sons of Merari; Mahli, Libni his son, Shimei his son, Uzza his son, Ary ny rahalahin' ireo kosa, dia ny zanakalahin' i Merary, nitsangana teo amin' ny ankaviany: Etana, zanakalahin' i Kisy, zanakalahin' i Abdia, zanakalahin' i Maloka, Zanakalahin' i Merarì rahalahin' izy ireo teo an-kavia: Etàna, zanak' i Kosi, zanak' i Abdì, zanak' i Malòka, A gauche, leurs frères, fils de Merari : Étân, fils de Qishi, fils d' Abdi, fils de Malluk,

  Book of Ezra Ezra Esdrasa Livre d'Esdras
...............
Ezr / Esd 10.29 And of the sons of Bani; Meshullam, Malluch, and Adaiah, Jashub, and Sheal, and Ramoth. ary ny avy tamin' ny taranak' i Bany dia Mesolama sy Maloka sy Adaia sy Jasoba sy Seala ary Ramota; tamin' ny taranak' i Banì: Mosolama, Melòka, Adaiasa, Jasoba, Saala, ary Ramota; des fils de Bigvaï : Meshullam, Malluk, Yedaya, Yashub, Yishal, Yerémot;
...............
Ezr / Esd 10.32 Benjamin, Malluch, and Shemariah. sy Benjamina sy Maloka ary Semaria; Benjamina, Meloka, Samariasa; Binyamîn, Malluk, Shemarya;

  Book of Nehemiah Nehemia Nehemia Livre de Néhémie
...............
Neh / Ne 10.5 Harim, Meremoth, Obadiah, Hatosy, Sebania, Maloka, Hatosa, Sebeniasa, Melòka, Hattush, Shebanya, Malluk,
...............
Neh / Ne 10.28 And the rest of the people, the priests, the Levites, the porters, the singers, the Nethinims, and all they that had separated themselves from the people of the lands unto the law of God, their wives, their sons, and their daughters, every one having knowledge, and having understanding; Maloka, Harima, Bana. Anana, Melòka, Harima, Baanà. Malluk, Harim, Baana...
...............
Neh / Ne 12.2 Amariah, Malluch, Hattush, Amaria, Maloka, Hatosy, Amariasa, Melòka, Hatosa, Amarya, Malluk, Hattush,
...............
Neh / Ne 12.14 Of Melicu, Jonathan; of Shebaniah, Joseph; ny avy tamin' i Meliko dia Jonatana; ny avy tamin' i Sebania dia Josefa; Jonatana avy amin' i Melòka; Josefa avy amin' i Sebeniasa; famille de Malluk : Yonatân; famille de Shebanya : Yoseph;