<-
->

Sal 119:167 My soul hath kept thy testimonies; and I love them exceedingly. Mitandrina ny teni-vavolombelonao ny fanahiko, Ka tiako indrindra izy. Mitandrina ny fampianaranao ny fanahiko, ary miraiki-pitia amin' izany izy. Mon âme observe ton témoignage, je l' aime entièrement.