<-
->

Sal 22:7 All they that see me laugh me to scorn: they shoot out the lip, they shake the head, saying, Izay rehetra mahita ahy dia manaraby ahy; manondro molotra izy sady mihifikifi-doha ka manao hoe: Ary izaho, dia olitra aho fa tsy olona; fandatsan' ny olona, faikam-bahoaka. Et moi, ver et non pas homme, risée des gens, mépris du peuple,